ASAĞITEPECİK KÖYÜ

GöLoVa / Aşağıtepecik Köyü

İlçe merkezine 10 km. uzaklıktaki A. Tepecik, göl kenarına kurulmuş şirin köylerimizdendir. Yanı başındaki yığma tepecik köye ayrı bir güzellik kadar. Aşağı Tepecik'in Selçuklular döneminde Şeyh Behlül Dâ-nâ isimli zat tarafından kurulduğu ve bu zatın da Çoban baba ile akran olduğu söylenmektedir.Aşağı Tepecik 1939 depreminde en fazla zarar gören ve zayiat veren köylerimizdendir. 7 ocak sönmüş ve farklı ailelerden olmak üzere 70 kişi hayatını kaybetmiştir. Köy tamamen yerle bir olmuştur. Bunun üzerine köylüler Amasya-Erzincan asfaltı üzerindeki Barakalar denen mevkiye evlerini yapmaya başlamışlardır. Ancak daha sonraları yine eski köye dönülmüştür. Bugün Barakalar mahalle olarak yerleşime devam etmektedir. Gölova'nın arazisi en düz olan köyüdür. Bu nedenle de sulu tarımın yaygın olduğu bir köydür. 2200 dekarlık toplam arazisinin 1600 dekarı sulanabilmektedir. Yine yapılabilecek ara kanallarla tüm arazisi sulamaya müsaittir.Buğday, arpa, nohut gibi tahıllar yanında fasulye, şekerpancarı, patates gibi sulu tarım ürünlerinin tarımı yapılır. Ve ekonomideki payları tahıllardan daha fazladır. Köyün diğer bir geliri de kavakçılıktır. Geniş alanlar kavakla kaplıdır. Tarım yanında hayvancılık da diğer geçim kaynaklarıdır.Köyün etrafının zamanla surlarla çevrili olduğu ve küçük bir kale görünümünde bulunduğu tespit edilmiştir. İnşaat temellerinde kalenin kalıntılara rastlanmaktadır. Behlül Dânâ hazretlerinin mezarının yerinde de bir türbenin olduğu temel taşlarından anlaşılmaktadır. Bütün bu kalıntılar 1939 depreminden sonra biraz daha azalmıştır. Ancak kazılardan çeşitli tarihi eserler halen çıkmaktadır. Aşağı Tepecik Köyü geleneklerine sıkıca bağlı olma yanında bunları günümüzde de yaşatmaktadır. Minarenin açılış töreni vesilesiyle Gölova'nın tüm köyleri ve merkezinin davet edildiği köy ziyafeti ve dostluk sohbeti bunun iyi bir kanıtı olmuştur.

Kaynak: Gölova Kaymakamlığı

Köy Muhtarı: ŞEREF ALTINIŞIK

Telefon:0-346 386 34 20

 AŞAĞITEPECİK KÖYÜ GÖLÜ

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !